تلاوت دست جمعی قرآن کریم

ردیف    نام    جزء    حزب (یک چهارم)
1    میعاد    1    1
2    میعاد    1    2
3    محسن متینی یکتا    1    3
4    ایمان    1    4
5    رضا راسخ    2    1
6    رضا راسخ    2    2
7    مهدی اختری    2    3
8    مهدی اختری    2    4
9    مهدی اختری    3    1
10    مهدی اختری    3    2
11    مهدی اختری    3    3
12    مهدی اختری    3    4
13    مهدی اختری    4    1
14    مهدی اختری    4    2
15    مهدی اختری    4    3
16    مهدی اختری    4    4
17    مهدی اختری    5    1
18    مهدی اختری    5    2
19    مهدی اختری    5    3
20    مهدی اختری    5    4
21    مهدی اختری    6    1
22    مهدی اختری    6    2
23    مهدی اختری    6    3
24    مهدی اختری    6    4
25    مهدی اختری    7    1
26    مهدی اختری    7    2
27    محمدرضا    7    3
28    محمدرضا    7    4
29    محمدرضا    8    1
30    محمدرضا    8    2
31    اسماعیل شعبانی    8    3
32    حسین سلاطینی    8    4
33    مصطفی محوی    9    1
34    زهیر    9    2
35    نوید    9    3
36    محسن کشوری    9    4
37    درویش ملا    10    1
38    هادی شیری    10    2
39    حمید سکادفکر    10    3
40    حمید سکادفکر    10    4
41    حمید سکادفکر    11    1
42    حمید سکادفکر    11    2
43    حمید سکادفکر    11    3
44    حمید سکادفکر    11    4
45    حمید سکادفکر    12    1
46    حمید سکادفکر    12    2
47    رسول    12    3
48    باذل    12    4
49    باذل    13    1
50    هاشمی    13    2
51    اسماعیلی    13    3
52    احسان سلکی    13    4
53    محمود احتشامی    14    1
54    محمود احتشامی    14    2
55    حامد جمالی‌فر    14    3
56    مجید حاجی حسینعلی    14    4
57    سینا ضیایی    15    1
58    سینا ضیایی    15    2
59    وحید ذوالفقار    15    3
60    وحید ذوالفقار    15    4
61    یاسر سوری    16    1
62    سعید پور اسدیون    16    2
63    سعید پور اسدیون    16    3
64    حمید هنردوست    16    4
65    حمید هنردوست    17    1
66    حسین غفوری    17    2
67    حسین غفوری    17    3
68    حسین هدایتی    17    4
69    حسین هدایتی    18    1
70    حسین هدایتی    18    2
71    حسین هدایتی    18    3
72    حسین هدایتی    18    4
73    محسن صفرزاده    19    1
74    سعید خدامی    19    2
75    سعید خدامی    19    3
76    علیرضا حسین زاده    19    4
77    مهدی انصاری    20    1
78    چاووشی    20    2
79    امین توحیدی    20    3
80    جواد مختاری    20    4
81    محمد علی نعمت اللهی    21    1
82    امیرحسین شیراسب    21    2
83    نریمان نیک پرتو    21    3
84    محمد الماس گنج    21    4
85    حامد امینی    22    1
86    محمدرضا قدوسی    22    2
87    m.amin    22    3
88    m.amin    22    4
89    m.amin    23    1
90    m.amin    23    2
91    m.amin    23    3
92    m.amin    23    4
93    m.amin    24    1
94    m.amin    24    2
95    m.amin    24    3
96    m.amin    24    4
97    m.amin    25    1
98    m.amin    25    2
99    m.amin    25    3
100    m.amin    25    4
101    m.amin    26    1
102    m.amin    26    2
103    m.amin    26    3
104    m.amin    26    4
105    m.amin    27    1
106    m.amin    27    2
107    m.amin    27    3
108    m.amin    27    4
109    m.amin    28    1
110    m.amin    28    2
111    m.amin    28    3
112    m.amin    28    4
113    m.amin    29    1
114    m.amin    29    2
115    m.amin    29    3
116    m.amin    29    4
117    m.amin    30    1
118    m.amin    30    2
119    m.amin    30    3
120    m.amin    30    4
            
            


/ 0 نظر / 45 بازدید