حساب شد

 

کاش...
وقتی خدا در حشـــــــر بگوید:
چه داشتی؟
سر بر کند حسیـنـ (ع) ، بگوید:

حســــاب شد...

/ 1 نظر / 4 بازدید

کاش ... چه کم کار؟