خدا کند که بیایی

هارون سر قبر رسول خدا(ص) پس از اینکه به آن حضرت سلام داد، عرض کرد: «من از شما معذرت می خواهم که مجبورم فرزند شما موسی ابن جعفر را توقیف کنم. مصالح اینجور ایجاب می کند، اگر این کار را نکنم در مملکت فتنه به پا می شود؛ برای اینکه فتنه بپا نشود، و به خاطر مصالح عالی مملکت مجبورم چنین کاری را بکنم.

----------------------------------------------------------------------
ما هم همچنان بی لیاقتیم... که نیست او که باید و ما فقط دعا میکنیم تا بیاید!

/ 1 نظر / 18 بازدید

منبع ؟