شکر خدا

ما یک پیاله ایم که لبریز باده ایم
این یک پیاله را به ملک هم نداده ایم
با هر سلام صبح به آقای بی کفن
انگار روبروی حرم ایستاده ایم
با نوکری خانه ارباب با وفا
احساس می کنیم که ارباب زاده ایم
شکر خدا...
که نان شب ما "حسین" شد!
ممنون لطف مادر این خانواده ایم
داریم با "حسین حسین" پیر می شویم
خوشحال از این جوانی از دست داده ایم...
----------------------------------
قبولمان کن! لطفا...

/ 0 نظر / 13 بازدید