بفهم!

این روزها که میگذره هر روز سر و صدایی در میاد از اینکه ما آدم ها حرف هم رو نمی فهمیم. امروز یه چیزی میگیم فردا میگیم منظورم این نبود. فردا یه کاری میکنیم پس فردا میگیم نمی خواستم این طور شه. امروز یه چیزی میکشیم، فردا می گیم سوء برداشت شده. امروز یه چیزی میگیم فرداش میگیم گفتم اوه اوه!
یادمه همیشه آقا امجد اول منبر که بسم الله می گفت، بعدش می گفت شما هم بسم اله بگید. این طور حرف همو بهتر می فهمیم. انگار بی حساب نبود اینکه می گفتن هر کاری می خوای بکنی اول بگو بسم الله. اگه بگی حداقلش اینه که هر پرت و پلایی نمی کشی. هر حرفی نمی زنی. هر کاری نمیکنی.
بعضی وقت ها به نظرم می رسه خوبه واسه یه مواردی انقدر حریم قائل شیم که به خودمون اجازه هر عملی رو ندیم. یه موقع هایی خوبه اصلا خودتو در حد ابراز نظر ندونی و یه گوشه بشینی. این طوری بهتره. وگرنه فرق بین سربند و چشم بند رو نمی فهمی که هیچ... شاید فرق چای و غیر چای رو هم نفهمی!!!

/ 0 نظر / 13 بازدید