روز هفتم

امام حسین علیهالسلام
هر کس این پنج چیز را نداشته باشد از زندگی بهرهای نمیبرد: عقل، دین، ادب، شرم و خوش خلقی .

امام حسین علیهالسلام
سلام هفتاد حسنه دارد، شصت و نُه حسنه از آنِ سلام کننده و یکی، از آن جوابگو است.

امام حسین علیهالسلام
کاری مکن که از آن پوزش بخواهی زیرا مؤمن نه بد میکند و نه عذر میطلبد، و منافق هر روز بد میکند و عذر میخواهد.
تحف العقول، ص۲۴۸″

امام حسین علیهالسلام
شکرگزاری برای نعمت پیشین، نعمت تازهای را سبب میشود .

امام حسین علیهالسلام
کسی‌ که‌ تو را دوست‌ دارد، از تو انتقاد می‌کند و کسی‌ که‌ با تو دشمنی‌ دارد، از تو تعریف‌ و تمجید می‌کند.
بحارالانوار، ج۷۸، ص۱۲۸″

از حضرت امام حسین(علیهالسلام)‌ پرسیدند فضیلت‌ چیست‌؟ فرمودند: “مالک‌ زبان‌ بودن‌ و ‌ نیکی‌ کردن.”
بلاغة‌ الحسین(علیهالسلام)‌، ص ۳۳۲″

امام حسین علیهالسلام
آن‌ کس‌ در صله‌ رحم‌ بهتر است‌ که‌ نسبت‌ به‌ خویشاوندانی‌ که‌ با او قطع‌ رابطه‌ کرده‌اند، دلجویی‌ و صله‌ رحم‌ نماید.
بحارالانوار، ج۷۸، ص۱۲۱″

امام حسین علیهالسلام
بهترین‌ ثروت‌ آن‌ است‌ که‌ انسان‌ به‌ وسیله‌ آن‌ آبروی‌ خود را حفظ نماید.
بحارالانوار، ج۴۴، ص ۱۹۵″

امام حسین علیهالسلام
کسى‌ که‌ از تو حاجتى‌ خواسته‌ است‌، آبروى‌ خود را با درخواست‌ از تو ریخته‌ است‌، تو دیگر با رد کردن‌ او، آبروى‌ خود را نریز .
بحارالانوار، ج۴۴، ص ۱۹۶″

امام حسین علیهالسلام
هیچ‌ امری‌ را نپذیر مگر آن که‌ خودت‌ را شایسته‌ آن‌ بدانی‌.
اعیان الشیعه، ج۱، ص ۶۲۱″

امام حسین علیهالسلام
حرص‌ و آز نوعی فقر روانی‌ است‌، و سخاوت‌ و بخشش‌ نوعی‌ بی ‌نیازی‌ است‌ .
تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص۲۴۶″

امام حسین علیهالسلام
درباره‌ برادر مؤمنت‌ پشت‌ سر سخنی بگو که‌ دوست‌ داری‌ او پشت‌ سر تو بگوید.
بحارالانوار، ج‌ ۷۸، ص‌ ۱۲۷″

امام حسین علیهالسلام
کسانی‌ که‌ رضایت‌ مخلوق‌ را به‌ بهای‌ غضب‌ خالق‌ بخرند، رستگار نخواهند شد.
مقتل‌ خوارزمى‌، ج‌ ۱، ص‌ ۲۳۹″

امام حسین علیهالسلام
هیچ‌ کس‌ روز قیامت‌ در امان‌ نیست‌، مگر آن‌ که‌ در دنیا خداترس‌ باشد.
بحارالانوار، ج‌ ۴۴، ص ۱۹۲″

امام حسین علیهالسلام
بترس‌ از ستم‌ کردن‌ بر کسی‌ که‌ به‌ جز خدا یاوری‌ ندارد.
بحارالانوار، ج‌ ۷۸، ص ۱۱۸″

امام حسین علیهالسلام
عقل‌ کامل‌ نمی‌شود مگر با پیروی‌ از حق‌.
بحارالانوار، ج‌ ۷۸، ص ۱۲۷″

امام حسین علیهالسلام
همنشینی‌ با فاسقان‌ انسان‌ را در معرض‌ اتهام‌ قرار می‌دهد.
بحار الانوار، ج‌ ۷۸، ص ۱۲۲″

امام حسین علیهالسلام

/ 0 نظر / 6 بازدید