ﺑﻪ ﺣﻖ ﺣﺮﻣﺖ " ﺍﻣﻦ ﯾﺠﯿﺐ " ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ

گاه گاهی باید فقط منتظر باشی. باید امیدوارانه بنشینی به تماشای گذر لحظه ها تا شاید تو هم مقبول شوی. عین روزهای بعد از کنکور که دیگر کاری از دستت بر نمی آید جز انتظار. انتظار. انتظار. باید بنشینی تماشا کنی که در میان انبوه متقاضیان تو هم برای خودت کسی می شوی یا حواله ات می دهند به بعدترها!
این روزها نه اینکه کاری از دستمان بر نیاید اما نشسته ایم به انتظار. به انتظار اینکه آیا گناهان ما را می بخشند به خوبی بعضی ها یا نه...
ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺩﻝ ﺑﯽ ﺷﮑﯿﺐ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ
ﻫﺰﺍﺭ ﻏﺒﻄﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ
ﻧﻤﯽ ﺭﻭﺩ ﺯ ﺳﺮ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﯼ ﻗﻔﺴﯽ
ﺧﯿﺎﻝ ﺑﺎﻝ ﻭ ﭘﺮ ﺩﻟﻔﺮﯾﺐ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ
ﻗﻨﻮﺕ ﻭِﺗﺮ...ﻧﻤﺎﺯ ﺳﺤﺮ ... ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺭ " ﺷﺶ ﮔﻮﺷﻪ"
ﻃﺒﯿﺐ ﺣﺎﺫﻕ ﺩﺭﺩ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ
ﻧﺼﯿﺐِ ﻫﻤﭽﻮﻣﻨﯽ ﻣﻬﺮﺗﺮﺑﺖ ﻭ ﺣﺴﺮﺕ
ﺑﺮﺍﺕ ﮐﺮﺏ ﻭ ﺑﻼ ﻫﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ
ﺩﻟﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﺪﺍﯿﺎ ﻣﺮﺍ ﺍﺟﺎﺑﺖ ﮐﻦ
ﺑﻪ ﺣﻖ ﺣﺮﻣﺖ " ﺍﻣﻦ ﯾﺠﯿﺐ " ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ
ﺑﻪ ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﭘﺎﮐﺎﻥ ﮐﺮﺑﻼ ﺭﻓﺘﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ شال عزا (ﭼﺎﺩﺭ ﻣﻦ) ، ﺑﻮﯼ ﺳﯿﺐ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ
لطفا!

/ 3 نظر / 16 بازدید
اhakim

khub bud mamnun

اhakim

khub bud mamnun

مینا

بلاخره برات کربلام امضا شد خدایا شکرت خدایا شکرت خدایا شکرت التماس دعا برام زیاد دعا کنید خواهش میکنم