فرزند ابوالحسن امام بن امام

-    ان الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه ، فیستبقون فیه بطاعته الی مرضاته .

 

به درستی که خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه خلق خود ساخته تا به وسیله طاعتش به رضای او سبقت گیرند .

تحف العقول ، ص 239

 

2-    العار أهون من النار .

 

ننگ کشیدن آسانتر از دوزخ رفتن است .

تحف العقول ، ص 237

 

3-    ان الدنیا لا تدوم نعیمها ولا یؤمن فجیعها ولا تتوقی مساویها ، غرور حائل وسناد مائل.

 

به درستی که نعمت دنیا پایدار نیست ، نه از آسیبش آسودگی هست ، و نه ازبدیهایش جلوگیری ، فریبی است حایل سعادت ، و تکیه گاهی است خمیده .

تحف العقول ، ص 239

 

4-    ان اکیس الکیس التقی ، واحمق الحمق الفجور .

 

بیشترین زیرکی ، ترس از خدا و پرهیزکاری است و بیشترین نادانی ، عیاشی و شهوترانی است .

حلیه الاولیاء ، ج 2 ، ص 37

 

5-    من أدام الاختلاف الی المسجد أصاب احدی ثمان : آیة محکمة وأخا مستفادا وعلمامستطرفا ، ورحمة منتظرة ، وکلمة تدله علی الهدی ، أو ترده عن ردی ، وترک الذنوبحیاء وخشیة .

 

هر کس که پیوسته به مسجد رود یکی از این هشت فایده نصیبش شود : آیه محکمه ،دستیابی به برادری سودمند ، دانشی تازه ، رحمتی مورد انتظار ، سخنی که او را به راه راست کشد یا او را از هلاکت برهاند ، ترک گناهان از شرم مردم و ترس ازخدا .

تحف العقول ، ص 238

 

6-    ما تشاور قوم الا هدوا الی رشدهم .

 

هیچ مردمی با هم مشورت نکند مگر اینکه به درستی هدایت شوند .

تحف العقول ، ص 236

 

7-    اللؤم ان لا تشکر النعمة .

 

پستی و ناکسی این است که شکر نعمت نکنی .

تحف العقول ، ص 236

 

8-    احترسوا من الله بکثرة الذکر واخشوا الله بالتقوی وتقربوا الی الله بالطاعة فإنهقریب مجیب .

 

از خدا بر حذر باشید با زیادی یاد او ، و از خدا بترسید به وسیله تقوی ، و به خدا نزدیک شوید با طاعت ، به درستی که او نزدیک است و پاسخگو .

تحف العقول ، ص 229

 

9-    ان جار الله آمن محفوظ وعدوه خائف مخذول .

 

پناهنده به خدا آسوده و محفوظ است ، و دشمنش ترسان و بی یاور .

تحف العقول ، ص 229

 

10-فاتقوا الله عباد الله ، واعلموا أنه من یتق الله یجعل له مخرجا من الفتن ویسددهفی أمره ویهییء له رشده .

 

ای بندگان خدا ، پرهیزگار باشید ، و بدانید که هر کس پرهیزگار باشد ، خداوند او را به خوبی از فتنه ها و آزمایشها برآورد و در کارش موفق سازد و راه حق را برایش آماده کند .

تحف العقول ، ص 234

/ 1 نظر / 9 بازدید
محمدرضا

سلام از اینکه همیشه فعالانه می نویسی خوشحالم ولی( به علت پایین بودن سرعت خودم عرض می کنم ). فاصله ی بین پست ها رو کمی بیشتر کن. مشکل فاعلیت فاعل نیست! مشکل قابلیت قابل!