تا خواب یک ستاره دیگر

یا بنی لا تقصص رویاک علی اخوتک...

یوسف-5

فرزندم رویای روشنت را دیگر برای هیج کسی بازگو نکن!

حتی برای برادران عزیزت

می ترسم

شاید دوباره دست بیاندازند

خواب تو را

در چاه

شاید دوباره گرگ

می دانم

تو یازده ستاره و خورشید و ماه در خواب دیده ای

حالا باش!

تا خواب یک ستاره دیگر

تعبیر خوابهای تو را روشن کند

ای کاش...!

 زنده یاد قیصر امین پور

----------------------------------------------------------------------------------------------

از عشق تو گفتیم و نمک گیر شدیم                  تا ساحل چشمان تو تکثیر شدیم

گفتند غروب جمعه خواهی آمد                        آنقدر نیامدی که ما پیر شدیم...            

/ 0 نظر / 7 بازدید