بیچاره گدای فراموشکار

مبارک است حضور شمایی بر حضرت سلطان. مبارک است حضور شما بر ما و مبارک باشد میلادتان...
یکی دو هفته پیش وقتی به پابوستان آمدم حواسم به نزدیکی میلادتان نبود. انگار ما گداها در ایام خاص گداتر می شویم. و حیف مثل من گدایی که شب جمعه از یادش رفته باشد و بار افسوی بعدش را به دوش بکشد.
ای کاش امسال نصیبمان کنید و واسطه مان شوید با حضرت رضا(ع). انصافا امسال منتظریم به پابوسی حضرت ارباب برسیم...
لطفا!
-------------------------------------------
با آرزوی عاقبت به خیری!

/ 1 نظر / 21 بازدید
باب الجواد

سلام خدا قوت انشاءالله قسمت همه مون بشه پابوسی حضرت سلطان... این ایام خجسته بر شمامبارک