تر و ترین

مردی به حضور امیرالمومنین علی علیه السلام رسید. عرض کرد چهار سوال دارم. حضرت فرمودند بپرس گرچه چهل سوال باشد.

گفت: واجب چیست؟ واجبتر کدام است؟ نزدیک چیست و نزدیگ تر گدام است؟عجیب چیست و عجیبتر کدام است؟ سخت چیست و سخت تر کدام است؟

حضرت فرمودند:

واجب اطاعت از خدای متعال و انجام واجبات است.واجبتر ترک گناهان و محرمات است.

نزدیک قیامت است و نزدیک تر مرگ است.

عجیب دنیا و عجیب تر علاقه و محبت به دنیاست.

سخت ساعت ورود در قبر است و سخت تر از آن دخول در قبر بدون زاد و توشه است.

/ 4 نظر / 16 بازدید
امیرحسین

خواستم یه کامنت دیگه هم باشه اینجا محسن گیر نده!

امیرحسین

خواستم یه کامنت دیگه هم باشه اینجا محسن گیر نده!

امیرحسین

آقا به خدا من از ایران کامنت می ذارم! این پرچم چیه تنگ اسم من؟!