حق مادر

دیشب به ما گفتند:
جوانی مادرش رو بر دوش گرفته بود و داشت طوافش می داد دور خانه کعبه. چشمش به رسول الله (ص) افتاد. رفت سمت حضرت رسول و گفت: آیا حق مادرم رو به جا آوردم؟
حضرت فرمودند: حتی حق یکی از نفس هایی که موقع وضع حمل تو کشیده رو هم بجا نیاوردی!
-------------------------------------------------------
انگار همه به شدت نیاز به توجه داریم. این همه کامنت تو رو خدا بیا منو ببین...!!!

من کی گفتم برو و کجا اینو گفتم؟ متاسفانه احساس میکنم در جریان حرفتون نیستم.هرچند واقعا نمره هنر ربطی به سیاست و عقیده نداره.ضمنا من هیچ وقت همچین جسارتی نکردم و خیلی لطف کردین که به بزرگی خودتون بخشیدین و برگشتین.حالا هم اگر بفرمایید چی شده جبران کنم.

 

/ 0 نظر / 10 بازدید