یادت مرا فراموش

گاه گاهی گیج و منگ مشکلاتی میشی و غرق غصه هایی. بهتر بگم گاه گاهی گرفتار میشی تا بفهمی که گرفتِ یاری و به یادش بیفتی.
گاه گاهی هم انقدر سرت توی کارای مختلفه که به هیچکدومش نرسی. وقتی فکر میکنی انقدر کار دارم که نمیتونم انجام بدم و الآن خیلی تنوع دارم، تازه می فهمی که نه اینم یه جور روزمرگیه... باز باید بفهمی که باز هم یادت رفت... دوباره یادش میفتی!
آره خدا! باز هم یادت مرا فراموش...
---------------------------------------------------
ایامی که رفت فرصتی نبود برای نوشتن...!

/ 2 نظر / 19 بازدید

کاش توی این فراموشی ها فقط اخر کار بازنده نباشیم.

م.خ

امان از این همه غفلت ما خو خدا به دادمان برسد