جمعه ها تعطیلیم

امروز نشد به فکر فردا باشیم
در فکر همان روز مبادا باشیم
هر هفته همیشه جمعه ها تعطیلیم
یکشنبه، دوشنبه ای بیا تا باشیم...

/ 2 نظر / 15 بازدید
هادی

چون ما اهل انتظاریم جمعمون سرد و کسل نیست جمعه روز خوب عشقه روزه تعطیلیه دل نیست