میزبان زهرا که باشد

عاشقان کم کم به شور و التهاب افتاده اند
بهر احیای محرم در شتاب افتاده اند
مجمر و اسپند و بیرق را فراهم کرده اند
فکر چای روضه و قند و گلاب افتاده اند
کودکان را در میان کوی و برزن دیده ای؟
در بنای تکیه ها از خورد وخواب افتاده اند
این فراخوان محرم مرزها را هم شکست
ارمنی ها در پی اجر و ثواب افتاده اند
روضه خوان ها را مگر زینب خودش یاری کند
از بیان ماجرا در اضطراب افتاده اند
مقدم هر ناشناسی را غنیمت بشمرید
چون شماری در مسیر انتخاب افتاده اند
میزبان زهرا که باشد نان به هر کس می رسد
دانه ها کم کم به زیر آسیاب افتاده اند
کاظم بهمنی


و گفتند به ما که مجالس عزاداری حسین چهارده صفت دارد:
و چنین مجلسی داراست صفات مشاهد شریفه را، و آن چهارده صفت است:اول: آنکه مصلای خداوند است، یعنی «محل صلوات اوست بر اهلش»دوم: آنکه ملائکه در آنجا حاضر می‌شوند.سوم: آنکه شخص به دعای پیغمبر خدا و ائمه‌ی هدی فائز شود.چهارم: آنکه منظور نظر بهجت اثر جناب سیدالشهداء گردد.پنجم: آنکه آنحضرت با ایشان مخاطبه ومکالمه نماید.ششم: چنین مجلسی محبوب جناب صادق (علیه‌السلام) است.هفتم: مانند عرفات است.هشتم: مانند مشعرالحرام است.نهم: مانند حطیم است.دهم: مطاف بیت‌الله است.یازدهم: قبه‌ی حسین است.دوازدهم: خاموش کننده‌ی آتشها است.سیزدهم: منبع آب حیات است.چهاردهم: تالی مجالسی می‌شود که ابتدای آن خلقت و آخر آن حشر است، و تفصیل این مطالب (انشاء الله) بیاید.و چون این امر را تصور نمائی، پس چگونه گمان می‌کنی که ناامید شوی، از این همه مشاهد، با این حالات شریفه، و عبادات لطیفه، و اجتماع صفات و تواتر برکات؟ پس [ صفحه 86] اگر موانع مانع باشد به آن، قلیل اثری خواهد ماند، و همان مرا کافی است:قلیل منک یکفینی و لکن قلیلک لا یقال له قلیل ترجمه: کمترین عنایت تو مرا بس است، ولی کمترین عنایت ترا نتوان «کم» نام نهاد.]و چون این مطلب مرا یقین گردید، مخاطبه با نفس را کوتاه نمودم، و به امیدواری بسیار، دست توسل به دامان حسین (علیه‌السلام) زدم.
خصائص الحسینیه شیخ جعفر شوشتری

------------------------------------------------
قبل از اولین سفر کربلا در جهادی هر شب خصائص الحسینیه می خواندیم...

/ 0 نظر / 19 بازدید