/ 4 نظر / 45 بازدید

فایل خیلی خوبی بود فقط من اسم بعضی از این آقایونو نمیدونستم!

ترجیح روضه صحیح به مجلس گرم، جالب بود.ولی الان دیگه صحبت از قمه زدن و طبل و .. نیست الان دیگه کل واقعه عاشورا و مظلومی امام حسین و زیر سوال می برن . اگه هدف عاشورا ، رفتارها ، حرکات وحتی صحبتهای افراد حاضر درکربلا بررسی بشه و اگه کسی عاشق باشه حتی با شنیدن اسم امام حسین هم گریه اش میگیره.تازه بعد از این همه مدت چند تا دلیل بیشتر پیدا نمیکنی .به قول یه بنده خدا تو این راه باید از عشق شروع کرد.

یکی از دوستان ما تازه از اروپا اومده بود، میگفت انرژی ای که این ها تو هیئت خرج میکنن از یه سری جاهای اونور بیشتره.

دوست

نباید هیتو با هر چیزی مقایسه کرد